dakle ili daklem ili daklen

Piše se dakle.

Dakle je veznik kojim se kazuje zaključak ili posledica, prema tome,onda, evo, eto. Daklem i daklen su dijalektizmi.