citostatik ili cito statik

Piše se citostatik.

Prefiks cito, koji znači ćelijski, piše se spojeno: citoliza, citolog, citologija, citološki.