čitaoca ili čitalaca

Piše se i jedno i drugo.

Čitalaca ako se radi o genitivu množine a čitaoca ako su u pitanju genitiv i akuzativ jednine.
Kod imenice čitalac l ne prelazi u o u nominativu jednine i genitivu množine. U svim ostalim padežima l na kraju osnove prelazi u očitalac-čitaoca-čitaocu-čitaoca-čitaoče-čitaocem-čitaocu u jednini i čitaoci-čitalaca-čitaocima-čitaoce-čitaoci-čitaocima-čitaocima u množini.
Vidim jednog čitaoca kako se stidljivo izdvaja iz grupe čitalaca.