čitajuća proba ili čitaća proba

Piše se čitaća proba.

Glagolski prilog sadašnji od glagola čitati glasi čitajući, ali u pozorišnoj terminologiji proba nije čitajuća nego čitaća.