čistiji ili čišći

Piše se čistiji.

Komparativ od prideva čist glasi čistiji a superlativ najčistiji.