činilac ili činioc

Piše se činilac.

Kod imenice činilac l ne prelazi u o u nominativu/akuzativu jednine i genitivu množine. U svim ostalim padežima l na kraju osnove prelazi u o: činilac-činioca-činiocu-činilac-činioče-činiocem-činiocu  u jednini i činioci-činilaca-činiocima-činioce-činioci-činiocima-činiocima. Svi činioci se svode na jedan činilac.