cikloturizam ili ciklo turizam

Piše se cikloturizam.

Prefiks ciklo koji znači kružni, piše se spojeno: ciklotron, cikloskop, ciklometar, ciklomorfoza.