cigareta ili cigara

Piše se i jedno i drugo.

Cigareta od francuskog cigarette što znači u tanku hartiju uvijen sitno isečeni duvan.
Cigara od španskog cigarro što znači umotani duvanski listovi za pušenje.