četirju ili četiriju

Piše se četiriju.

U savremenom jeziku broj četiri je uglavnom nepromenljiv. Javlja se samo u obliki genitiva i dativa (instrumentala i lokativa).
U genitivu glasi četiriju a u dativu četirima i četirma.