četiri kilometra ili četiri kilometara

Piše se četiri kilometra.

Uz brojeve dva, tri i četiri i sve brojeve složene sa njima upotrebljava se stara dvojina: dvadeset četiri kilometra, trideset četiri kilometra, četrdeset četiri kilometra, pedeset četiri kilometra, šezdeset četiri kilometra, sedamdeset četiri kilometra...