cerada ili cirada

Piše se i jedno i drugo.

Bolje je cerada.