centimetar ili cantimetar

Piše se centimetar.

Može i santimetar. Skraćeno cm.