cenovnik ili cjenovnik

Piše se i jedno i drugo.

Cenovnik je ekavski a cjenovnik ijekavski.