cenkati se ili cenjkati se

Piše se i jedno i drugo.

Glagolska imenica je cenkanje i cenjkanje.