čekajući ili čekaju ći

Piše se čekajući.

Glagolski prilog sadašnji uvek se završava na ći i uvek je jedna reč: tresući, orući, pišući, brinući, čujući, kujući, pevajući, videći, držeći, crtajući, noseći, idući.