čahura ili čaura

Piše se i jedno i drugo.

Čahura je izvorno a čaura običnije.