čamiti ili čameti

Piše se čamiti.

Boraviti negde u čami, usamljeno piše se čamiti.