čak štaviše ili čak ili štaviše

Piše se štaviše ili čak.

Štaviše je rečca za isticanje isto kao i čak koji je prilog turskog porekla sa istim značenjem. Čak štaviše je pleonazam. Jedna od ove dve reči je suvišna jer obe znače isto.