brojki ili brojaka

Piše se brojki.

Genitiv množine od imenice brojka glasi brojki.