brod sa jedrima ili brod na jedra

Piše se i jedno i drugo.

Osobinu možemo izraziti i instrumentalom sa predlogom sa (brod sa jedrima)
i akuzativom sa predlogom na (brod na jedra).