brezobrazna ili bezobrazna

Piše se bezobrazna.

Pridev glasi bezobrazan-bezobrazna-bezobrazno-bezobrazni-bezobrazne-bezobrazna.