bratovljevo ili bratovo

Piše se i jedno i drugo.

Prisvojni pridev od imenice brat ima dva oblika bratov i bratovljev.
Isto tako od imenice sin prisvojni pridev glasi sinov i sinovljev a od imenice muž, mužev i muževljev.