Bojana Kočmaruk ili Kočmaruk Bojana

Piše se Bojana Kočmaruk.

Ustaljeni redosled je ime pa prezime.
Od tog pravila se odstupa u azbučnim spiskovima, telefonskim imenicima, bibliografijama i sl.