bijaše ili bejaše

Piše se i jedno i drugo.

Drugo i treće lice jednine imperfekta glagola biti glase bejaše (ijekavski bijaše) ili beše (ijekavski bješe).