bešnji ili besniji

Piše se bešnji.

Komparativ od prideva besan je bešnji a ne besniji.
Superlativ je najbešnji.