Belgijac ili Belgijanac

Piše se Belgijanac.

Stanovnik Belgije je Belgijanac, stanovnica je Belgijanka, prisvojni pridevi su Belgijančev, Belgijankin kao i belgijski i belgijanski.

Oblik *Belgijac nije zabeležen u našim normativnim rečnicima.