beleg ili belega

Piše se i jedno i drugo.

Beleg je imenica muškog a belega ženskog roda. Ijekavski biljeg i biljega.