Banja Luka ili Banjaluka

Piše se i jedno i drugo.

Banja Luka odvojeno ako svaka reč ima svoj akcenat i promenu Banje Luke, Banjoj Luci, Banjaluka spojeno ako imaju jedan akcenat i menja se BanjalukeBanjaluci, Banjaluku.
Banja Luka 
je starije i autentičnije a Banjaluka novije. Pravopis dopušta oba oblika.