banci ili banki

Piše se banci.

Dativ i lokativ jednine od imenice banka su banci.
Genitiv množine glasi banaka banki: videla sam u banci da će za praznike raditi nekoliko njihovih banki (banaka).