bambadava ili banbadava

Piše se bambadava.

Bambadava je prilog iz turskog koji znači sasvim badava, nizašta, uzalud.