asvalt ili asfalt

Piše se asfalt.

Od grčkog asfaltos što znači crna, sjajna zemna smola, bitumen: asfaltirati, asfaltiranje, asfaltirano, asfaltni.