ansambla ili ansambala

Piše se i jedno i drugo.

Genitiv množine od imenice ansambl glasi ansambala (sa nepostojanim a) i ansambla (sa dužinom na poslednjem a).