anketa ili anketi

Piše se i jedno i drugo.

Genitiv množine od imenice anketa glasi anketa sa dužinom na poslednjem a: od svih anketa koje smo radili...
Dativ i lokativ jednine od imenice anketa glase anketi: u našoj poslednjoj anketi učestvovali su...