amfora ili anfora

Piše se amfora.

Od latinskog amphora (grčki amphoreus) što znači ispupčen glineni ćup ili antička mera za tečnost.