amfiteatar ili anfiteatar

Piše se amfiteatar.

Od grčkog amfi-teatron što znači polukružna pozornica, slušaonica polukružnog oblika i sve ono što po nečemu liči na amfiteatar. Figurativno gledaoci.