Aca ili Aco

Piše se i jedno i drugo.

Muško ime Aca menja se po trećoj vrsti Aca-Ace-Aci-Acu-Aco-Acom-Aci. Prisvojni pridev je Acin.
Muško ime Aco može se menjati po prvoj vrsti Aco-Aca-Acu-Aca-Aco-Acom-Acu ili po trećoj kao Aca. Prisvojni pridev je Acov i Acin.