18-ti ili 18.

Piše se 18.

Redni brojevi se pišu sa tačkom (18.) ili slovima osamnaesti.