12.00 ili 12:00

Pravilno se piše 12.00.

Ivan Klajn u Rečniku jezičkih nedoumica kaže: ‚‚Tačka se piše između broja sati i minuta, npr. 9.30, 11.15 itd. Ne sme se u tim oznakama upotrebljavati zarez." I dodaje:‚‚Oznake doba dana kao 9.05, 13.01 ne treba čitati doslovno, ‚‚devet nula pet", ‚‚trinaest nula jedan", nego ‚‚devet i pet", ‚‚trinaest (časova) i jedan minut".