10-ak ili desetak

Piše se i jedno i drugo.

Bolje je desetak.
Kombinacije sa brojevima pišu se da bi se izbegle duge reči: 48-časovni, 77-godišnjak, 21-dnevni, 50-ih godina.