1.) ili 1)

Piše se 1)

Umesto tačke uz arapske brojeve i slova u službi raščlanjavanja teksta može se upotrebiti poluzagrada, potpuna zagrada ili znak stepena: 1), a), (2). 
Nije ispravno 1.), a.), itd.).