keksovi ili keksi

Piše se i jedno i drugo.

Od engleskog cake, cakes množina je keksi i obično keksovi.