hvala na pažnji ili hvala za pažnju

Piše se hvala na pažnji.

Obe konstrukcije su pravilne ali je uobičajena hvala na pažnji.
Konstrukciju hvala za najčešće koristimo kada reč hvala ima značenje odavanja priznanja ili nagrade: to mi je hvala za sve što sam učinio za njega.