zvučanje ili zvučenje

Piše se i jedno i drugo.

Zvučanje je glagolska imenica od glagola zvučati zvučenje je glagolska imenica od glagola zvučiti.