znaci ili znakovi

Piše se i jedno i drugo.

Množina od imenice znak je znaci (znaka-znacima) i znakovi (znakova-znakovima).