zatamnjen ili zatamljen

Piše se zatamnjen.

Trpni pridev od glagola zatamniti dobija se kada se na prezentsku osnovu zatamn- doda nastavak -en: zatamn+en. Ako se prezentska osnova završava na n (ili neki drugi nepalatalni suglasnik) dolazi do jotovanja pa od zatamn+en dobijamo zatamnjen.