zarij ili zari

Piše se zarij.

J se piše u imperativu glagola koji se u trećem licu množine prezenta završavaju na ju ili jezarij, zarijmo, zarijte, lij, lijmo, lijte, pij, pijmo, pijte, veruj, verujmo, verujte, čekaj, čekajmo, čekajte, ne čekaj, ne čekajmo, ne čekajte, sačekaj, sačekajmo, sačekajte.