žamor ili žagor

Piše se i jedno i drugo.

Žamor i žagor su sinonimi kad znače šum od mnogih glasova, nerazgovetan govor. 
Žamor još znači i žubor, šum koji stvara voda tekući.