začauriti ili začahuriti

Piše  se i jedno i drugo.

Izvorno začahuriti i običnije začauriti.