Vuk Stefanović-Karadžić ili Vuk Stefanović Karadžić

Piše se Vuk Stefanović Karadžić.

Udvojena muška prezimena pišu se odvojeno i oba se menjaju.
Kada je prvo prezime nepromenljivo piše se sa crticom: Mihailo Polit-Desančić.