volu ili vole

Piše se vole.

Vole, pozovi konja. Ej, konju, konju koliko je sati. Zar se ne kaže caru, caru koliko je sati. Vole, kaže se care, care koliko je sati...ne znam bratac nemam sat.
Vo, konj i car su imenice muškog roda prve vrste. U vokativu glasi vole, konju i care.
Imenice čija se osnova završava nenepčanim suglasnicima (vo,vola) u vokativu imaju nastavak e.
Imenice čija se osnova završava prednjonepčanim suglasnicima (konj) u vokativu imaju nastavak u.
Imenice čija se osnova završava sonantom u vokativu mogu imati nastavke e ili u.
Imenica car u vokativu glasi care.
Neke imenice prve vrste imaju vokativ jednak nominativu (bratac).